Gartlandsvaldet

Gartlandsvaldet

 

Gartlandsvaldet ligger et par kilometer nedenfor Fiskumfoss, og er ca. 3,5 kilomerter langt. Her er det ypperlige forhold for både båtfiske og landfiske, og fluefiskerne trives godt her.

 

Denne strekninga av Namsen er spennende og variert med både grunner og dype renner, berg og svinger.

På Rosset-hylla, eller "Guest Rock" som den ble hetende, tok Merthyr Guest en rugg på 64 pund i 1894. Det tilsvarer nesten 30 kilo, og er en av de største laksene som er tatt i Namsen noen gang.

Han tok dessuten en laks på 36 pund samme morgen, det ble 100 pund på bare to lakser.

 

Valdet er delt i to deler, øvre og nedre. Fisker man på øvre på formiddagen, har man nedre på ettermiddagen, og omvendt. Strekninga deles med Rosset laksvald, som har øvre når Gartland har nedre osv.

 

Det finnes 4 båter med påhengsmotor til disposisjon, bensin er inkludert.